Kasutustingimused

Palun lugege hoolikalt läbi käesolevad kasutustingimused, mis reguleerivad teie ja icecasino-ee.top vahelist suhet seoses veebilehe kasutamisega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis palun ärge kasutage meie veebilehte.

Kasutades veebilehte icecasino-ee.top, nõustute te järgima käesolevaid kasutustingimusi täielikult. Kui te ei järgi neid tingimusi, võib see kaasa tuua teie konto sulgemise või muude õiguslike tagajärgede.

Konto loomine ja turvalisus

Teil võib olla vajalik luua konto, et kasutada mõningaid funktsioone, mida icecasino-ee.top pakub. Te vastutate oma konto turvalisuse eest ning olete kohustatud hoidma oma kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsena. Võtke kõik vajalikud meetmed, et vältida kolmandate isikute juurdepääsu teie kontole.

  • Ärge jagage oma kontoteavet teistega.
  • Vältige nõrka parooli, kasutades kombinatsiooni tähtedest, numbritest ja sümbolitest.
  • Regulaarselt kontrollige oma kontot võimalike ebatavaliste tegevuste suhtes ja teavitage meid kohe, kui kahtlustate oma konto turvalisuse rikkumist.

Me ei vastuta teie konto kasutamise eest kolmandate isikute poolt, kui teil ei õnnestu täita käesolevaid turvalisust puudutavaid nõudeid.

Intellektuaalomand

Kõik veebilehe icecasino-ee.top sisu, sealhulgas tekstid, graafika, logod, ikoonid, pildid ja videod, on meie intellektuaalomand ja on kaitstud autoriõiguste ja muude seaduste poolt. Te ei tohi ilma meie loata kopeerida, levitada, avalikult esitada ega kasutada meie sisu ärilistel eesmärkidel.

  • Kasutage meie veebilehe sisu ainult isiklikul ja mitteärilisel otstarbel.
  • Keelatud on sisu muutmine, modifitseerimine või ümberjaotamine ilma meie nõusolekuta.
  • Kui soovite kasutada meie sisu ärilistel eesmärkidel, võtke meiega ühendust ja hankige vastav luba.